Čistící a udržovací roztoky

S elektrodami se musí opatrně. Každá elektroda před měřením musí být zcela vyčištěna a zkalibrována na určenou hodnotu. Manipulace, skladování a údržba má významný vliv na přesnost a životnost pH elektrody. Dokonce i drobné úkazy jako vzduchové bublinky, krystalizace, nízká hladina elektrolytu, podtékání elektrolytu KCl či kontaminace elektrody mohou způsobit potíže.

Ponořte elektrodu do 3.8 až 4.0 molárního roztoku KCl (chlorid sodný) vyhřívaného na teplotu 50°C po dobu 1 hodiny. Roztok KCl zchlaďte na laboratorní teplotu a opláchněte elektrodu deionizovanou nebo destilovanou vodou. Tímto postupem zbavíte referenční elektrodu kontaminantů.

Náznaky indikující potřebu čištění elektrody:

  • dlouhá doba stabilizace měření
  • chybné nebo nestálé měření
  • potíže při kalibraci

Důsledná péče zajistí rychlejší odezvu, zlepší správnost měření a prodlouží životnost elektrody. Pravidelná údržba pH elektrody vyžaduje, aby se elektroda mezi měřeními skladovala v doporučeném skladovacím roztoku a aby elektrolyt plnitelné elektrody byl před každým měřením doplněn, pokud je třeba. Nikdy nenechejte solný můstek elektrody vyschnout.

 pH elektroda vyžaduje pravidelné čistění dané typem vzorků. Nejvhodnější čisticí roztok je ten, který selektivně reaguje s kontaminující látkou. Pak elektrodu důkladně opláchněte destilovanou vodou a uskladněte v doporučeném skladovacím roztoku.

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|