GrowMax Water

Filtrační jednotky od specialistů z GrowMax Water. Vodní uhlíkové filtry a účinné reverzní osmózy, deionizační jednotka. Ultra čistá voda bez chlóru, těžkých kovů, solí, minerálů a dalších nečistot.

Společnost GrowMax Water se věnuje výhradně úpravě vody pro pěstitelské a zemědělské účely.

Filtrace vody od chlóru pomocí uhlíkových filtrů

Dvoustupňové filtrační jednotky GrowMax Water (ECO Grow, Garden Grow, Super Grow, PRO Grow) se liší dle výkonu. Všechny jsou vybaveny uhlíkovými filtry, které zvládnou pohltit až 99% chlóru. Mechanické filtry současně odstraní až 90% nečistot větších jak 5 mikronů ( prach, zoxidovaných herbicidy a pesticidy, chemické kontaminanty aj.)

Reverzní osmóza odstraňuje z vody soli a těžké kovy

Když je třeba vyčistit vodu od 99% chlóru a navíc i 95% solí, minerálů a těžkých kovů, je třeba reverzní osmóza. „Normální“ osmóza je přirozený proces. Když máte dva roztoky s různými koncentracemi rozpuštěné látky oddělené polopropustnou membránou, rozpouštědlo (nejčastěji voda) má tendenci pronikat z té části s nízkou koncentrací do té s vysokou. RO je obráceným procesem, kdy pouze voda prochází z oblasti s vysokou koncentrací do té s nízkou.

Reverzní osmózy Growmax Water (Growmax, Mega Grow, Power Grow) takto eliminují i dusičnany, dusitany, chlór, sedimenty, špínu, prach, herbicidy, pesticidy, těkavé organické znečišťující látky (chemické kontaminanty, benzenové sloučeniny, toluen, olej, čistící prostředky, THM, PCB).

Deionizace vody s Maxquarium

Growmax Water Maxquarium je výkonná deionizační jednotka kombinovaná s vodním uhlíkovým filtrem a reverzní osmózou. Její čistící výkon je obdivuhodný. Za 24 hodin zvládne vyčistit až 500 litrů vody od 100% minerálů těžkých kovů, solí, chemických látek a 99% chlóru. Takto upravená, demineralizovaná, ultra čistá voda umožňuje nejúčinnější využití hnojiv a doplňků. Žádné zbytečné látky už neblokují důležité živiny.

Pro eliminaci virů, bakterií, chorob je třeba využít průtokový UV filtr. Účinnost všech filtračních jednotek a reverzních osmóz je ovlivněna nízkým tlakem nebo znečištěním vody. Čím více kontaminovaná voda, tím nižší výkon a životnost filtrů. Filtry a jednotlivé součásti lze jednoduše vyměnit.

Ultra čistá voda a její výhody pro svědomité pěstitele rostlin

  • čistá voda bez cizích látek má stabilní pH kolem 6,5

  • využívá hnojiva na plný výkon

  • nepodporuje růst parazitních řas, neohrožuje prospěšné mikroorganismy v substrátu nebo zemině

  • přispívá k celkově kvalitnějšímu a zdravějšímu růstu rostlin od kořenů po květy a plody

  • Growmax Water poskytuje skvělý poměr čisté a odpadní vody (2:1).

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|